Caută
Close this search box.

SAAR

16 Noiembrie 2023 / Iași / Ediția a IV-a

Simpozionul de
Agro-Economie și
Antropologie Rurală

Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală, Ediția a IV-a, din 16 noiembrie 2023

Simpozionul este organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh Zane, Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu 

 • Asociația Rural Development Research Platform
 • Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române
 • Institutul de Economie Agrară, București
 • Centrul de Cercetări pentru Dezvoltarea Rurală  Durabilă a României din cadrul Academiei Române – Filiala Timișoara
 • Academia Română – Filiala Cluj-Napoca,
 • Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești București – Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală
 • RebResNet
 • Hubul inovativ Food for Iași Living Lab 
 • Hubul de dezvoltare rurală RoRuralia
Rural Image

Societatea contemporană se identifică din ce în ce mai mult cu modurile de viață urbane. Am ajuns să ne reprezentăm lumile rurale ca lumi de la periferia marilor orașe. În acest context, redescoperirea și dezvoltarea mediului rural reprezintă una dintre provocările fundamentale pentru omul actual. 

blue wall

Sustenabilitatea, durabilitatea și reziliența reprezintă principalii parametri în baza cărora putem identifica problemele mediului rural, putem gândi soluții inovative și putem contribui la strategiile și politicile de dezvoltare. 

84984305_2873110816065118_9154859358499110912_n

Nu putem gândi o viață sănătoasă fără o producție și un consum alimentare responsabile. Acestea nu pot fi realizate decât într-un sistem alimentar în care atât consumatorii, cât și producătorii contribuie prin comportamente morale și informate. 

84943868_2873111056065094_2834973256274935808_n

Criza provocată de pandemie ne-a demonstrat din nou faptul că securitatea și siguranța alimentară sunt determinate în mod direct de lanțurile de producție, distribuție, aprovizionare și consum alimentar. 

84445203_2870797669629766_1654994368236355584_n

Spațiul rural este și un spațiu cultural, plin de tradiții, în care pot fi dezvoltate turismul și industriile creative. În plus, alte activități neagricole fac din spațiul rural un sistem socio-economic complex. 

84914872_2870796272963239_298522887319453696_n

Dacă fermele familiale reprezintă, în România, actori importanți în obținerea produselor locale și dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, dezvoltarea antreprenorială sustenabilă este astăzi condiționată de cultura asociativă. 

245318526_4576136215762561_605834695346758920_n

Economia agrară reprezintă fundamentul economic al mediului rural. Aceasta este direct influențată nu doar de activitățile specifice, ci și de proprietatea publică și proprietatea privată. 

84483114_2870797106296489_137948860579315712_n

Principalul liant dintre lumile urbane și cele rurale îl reprezintă producția și consumul de produse locale. Acestea contribuie la siguranța și securitatea alimentară, la creșterea calității vieții, dar și la definirea identităților gastronomice locale, ca valori fundamentale ale sistemelor alimentare. 

84869253_2870807649628768_3071888432620896256_n

Mediul rural trebuie înțeles și din perspectiva locuirii rurale, din perspectiva filosofiei, credințelor și reprezentărilor care definesc lumile rurale, zestrea materială, dar și capitalul simbolic rural. 

138401968_3772138636162327_6427183518258307957_n

Relația om-animal, pusă în dezbatere în mod științific de antrozoologie, produce efecte semnificativeatât în cultura ecologică a omului contemporan, cât și în definirea unor comportamente alimentare mai sănătoase. 

84937757_2870798142963052_1381490339725967360_n

Lumile rurale reprezintă sistemele în care se păstrează în mod semnificativ artefactele materiale și imateriale prin care ne definim din punct de vedere cultural și istoric. 

84857551_2873110262731840_3209190733118439424_n

Dezvoltarea inteligentă a lumilor rurale nu poate fi făcută fără acțiuni de susținere și intervenție în politicil și strategiile pe termen scurt, mediu și lung. Totodată, instrumentele moderne de marketing și management trebuie folosite pentru stimularea inovării și organizarea proiectelor de dezvoltare. 

84986993_2870800429629490_4907915930081689600_n

Abordarea noastră a problematicilor lumilor rurale a fost de fiecare dată una sistemică, urmărind dezvoltarea colaborării cu acțiuni, practici, modele și proiecte naționale și internaționale. 

Termene limită:

 • 10 noiembrie 2023 – Trimiterea rezumatelor în limbile română și engleză (circa 250 de cuvinte, autori, afiliere, cuvinte cheie), la adresa sebastianbruma1978@gmail.com
 • 01.05.2024 – Trimiterea lucrării in extenso, în limba română, spre recenzare în vederea publicării, la adresa sebastianbruma1978@gmail.com

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate pe site-ul simpozionului iar lucrările vor fi publicate  în Ediția a IV-a a volumului colectiv Agro-Economie și Antropologie Rurală, la Editura Presa Universitară Clujeană, 2024, acreditată CNCSIS.

Pentru detalii cu privire la lucrările simpozionului, precum și cerințele referitoare la lucrările științifice, ne puteți contacta la sebastianbruma1978@gmail.com sau telefonic la 0745-908-021.

Participarea la conferință și publicarea în volumul colectiv Agro-Economie și Antropologie Rurală, Editia a IV-a sunt gratuite. 

Simpozionul Agro-Economie și Antropologie Rurală, Ediția a IV-a, din 16 noiembrie 2023 se desfășoară ONLINE, pe platforma ZOOM.

Coordonator:

Ioan Sebastian Brumă

Colectiv de organizare:
 • Monica Mihaela Tudor
 • Meda Gâlea
 • Andrea Feher
 • Andrei Jean Vasile
 • Codrin Dinu Vasiliu
 • Lucian Tanasă
 • Lucian Cuibus